Het verhaal van “Spiegelingen” bleek ook een verhaal van persoonlijke emoties!

Nadat hij mij vooraf had gepolst, was ik maandag 10 december 2018 namens Slagmoals op bezoek bij de voorzitter van het toenmalige 4 en 5 mei comité Lichtenvoorde Walter Leemreize

Er waren ideeën over een grootse viering van 75 jaar vrijheid in 2020. Die ideeën resulteerden in een vooronderzoek naar mogelijkheden, locaties en financiering. Het zou een grootschalig project moeten worden.

Vanuit de brainstorm werden contouren zichtbaar van iets dat groot, groots en indrukwekkend zou moeten worden. Een goede voorstelling begint met een goed verhaal en dan kom je in de Achterhoek al snel uit op Theo Soontiëns. Immers Theo heeft al vaak bewezen dat hij meester is in het bedenken van prachtige verhalen en ook wij hadden al verschillende producties met Theo gemaakt.

Een thema als 75 jaar vrijheid vraagt om verdieping, zware en lichte stukken, kortom om de balans die voor het publiek te behappen is. Wat volgde was een periode van lezen en luisteren naar verhalen uit Oost Gelre over die tijd. Schrijven op basis van de beschikbare acteurs, ook dat doet Theo!… En acteurs hadden zich massaal aangemeld! Kortom de verwachtingen waren hoog en de beschikbare tijd minder, dus de druk werd hoger!

Onder de werktitel “Ongekend” leverde hij begin 2020 het eerste tekstboek af. De werkgroepleden waren stuk voor stuk onder de indruk!

Op basis van de beschikbare informatie ging Slagmoals bezig met het opstellen van een begroting en dekkingsplan. Dat was nodig omdat een groot deel van de voorstelling bekostigd zou moeten worden uit subsidies van onder andere de provincie Gelderland en gemeente Oost Gelre. Verder zouden er sponsoren worden gezocht.

Theo zat ondertussen nog wel in zijn maag met die werktitel, want bij nader inzien vond hij “Ongekend” toch teveel lijken op de titel van een andere voorstelling waarmee hij aan het schrijven was. (4 in totaal) Toen werd “Spiegelingen” geboren, een reflectie van die tijd en de beleving van de 2e Wereldoorlog in de dorpen van het huidige Oost Gelre.

Daar konden we wat mee!

Theo stelde ook voor om eens te gaan praten met een oud-leerling van hem en die te gaan vragen voor de regie.

En zo kwam Stan Geurts de productie binnen. Hij is gewend om vanuit opera, musical en muziektheater professioneel te werken en het leek hem een mooie uitdaging. Omdat de productie als project in een paar maanden klaar moest worden gestoomd moest worden werd routinier Aad Witteveen gevraagd de regie te ondersteunen voor de volwassen spelers en trok de Musicalfabriek uit Groenlo Maggie Symonds aan als hulpregisseur voor de kinderrollen.

Het spinnen van het Spiegelingenweb was voor Slagmoals begonnen! Er werden werkgroepen opgericht voor Kleding, decor en rekwisieten, PR, Floormanagement, orkest (en koor) en interne communicatie.

De PR-commissie gaf Lisa Wellink de opdracht om het logo en beeldmerk te maken.

Gesprekken volgden met Stan over zijn vertaling van het stuk naar toneelbeeld, licht, geluid en muziek. Op basis van al deze informatie nam Slagmoals contact op met verschillende licht- en geluidsbedrijven uit de regio en kwam uiteindelijk, samen met de werkgroep, tot de conclusie dat Frontline uit Lichtenvoorde de beste papieren had.

Voor de zaaiinrichting en het podium werd een beroep gedaan op PartyRent uit Bocholt die Grolse roots bleek te hebben. Ook die samenwerking liep uitstekend.

Inmiddels was het 4 en 5 mei comité Lichtenvoorde een echte Stichting geworden, zodat ook vanuit die hoek de organisatie steeds professioneler werd.

En toen……. Was het twee jaar stil!

Corona kwam, verdween een beetje, kwam keihard terug en eind 2021 begon het gevoel terug te komen dat de voorstelling in 2022 wel eens door zou kunnen gaan, maar in welke hoedanigheid?

Zonder Corona zouden we 2x 1000 mensen kunnen plaatsen, maar nu moesten we zoeken naar andere oplossingen. In eerste instantie werd het toneel een kwartslag gedraaid, maar na intensief onderzoek bleek er een mooiere oplossing voorhanden. “We gaan het podium op de oorspronkelijke plaats zetten, maken het iets smaller (van 20 naar 12 meter) maar wel 7 meter dieper!”, dat was de gedachte vanuit Slagmoals, want op die manier konden we het orkest recht achter het voortoneel plaatsen en hadden we veel meer mogelijkheden om met de diepte en de projecties te spelen. Stan en de Stichting gingen akkoord. We gingen naar 3 voorstellingen met elk 620 mensen.

Begin 2022 werden de werkgroepen opnieuw geïnitieerd en kon iedereen aan het werk voor de uiteindelijke productie.

Van doodskist tot wapens, van kruiwagen (multifuntioneel) tot oude kranten, alles kwam er! Er werd zelfs een levensechte bronzen klok gefabriceerd die nog meer drama in het verhaal kon brengen.

De repetitieweekenden, improvisatieworkshop en 1/1 hulp van onder andere Aad Witteveen en Jesse Beerten zorgend er voor dat ook de totaal onervaren spelers zich beter in konden leven in het verhaal.

Vergaderingen intensiveerden, draaiboeken werden compleet gemaakt, alle 100 lichtstanden voorbesproken en geprogrammeerd, zenderlijsten met namen gemaakt, verkorte draaiboeken en checklijsten in elkaar gezet, de catering geregeld en toen was het 7 mei! En werd het 8 mei!

Wat een ontlading, ik kreeg de hele periode als een boemerang terug, maar kan geëmotioneerd maar voldaan terugkijken naar een topprestatie van iedereen die op welke manier dan ook een bijdrage heeft geleverd!

Het was klasse en woorden schieten te kort!

Jos Taken namens Slagmoals Theaterproducties